Interakcje między lekami, w tym łączenie leków z marihuaną medyczną, niekoniecznie są zjawiskiem negatywnym.

W większości przypadków połączenia te wymagają przede wszystkim uważnego dostosowania dawkowania wcześniej podawanych leków lub marihuany odpowiednio do najważniejszych reakcji i skutków ubocznych. W wielu przypadkach marihuana oddziałuje dokładnie na ten sam układ, co przyjmowany wcześniej lek i możliwe jest skumulowanie oddziaływania. Jeśli to możliwe, zaleca się podawanie marihuany i innych leków oddzielnie, jeżeli zażywane są one kilka razy dziennie. Jeśli lek jest zażywany tylko raz dziennie, marihuanę należy przyjmować w sposób zwykły, zależnie od potrzeb.

Nie zaleca się zaprzestania przyjmowania innego leku lub zmiany jego dawki bez konsultacji z lekarzem prowadzącym.

Ponieważ informacje na temat łączenia marihuany medycznej z lekami nie są jeszcze w wystarczającym stopniu oparte na zorganizowanych badaniach medycznych, zawsze gdy przyjmowanie marihuany medycznej mieć będzie negatywne skutki, co będzie można powiązać z połączeniem z innym lekiem, zaleca się wizytę u lekarza i zachowanie najwyższej ostrożności.

Farmakodynamiczne interakcje

Zwiększ lub zmniejsz efekt przyjmowania innych leków o podobnym działaniu w tym samym czasie. Istnieje zależność od stężenia substancji czynnych i dawek konopi indyjskich.

Leki na ośrodkowy układ nerwowy – opiatowe środki przeciwbólowe, uspokajające, alkohol, zwiększające zmęczenie, zawroty głowy, nieważkość, a nawet zwiększone ryzyko depresji oddechowej (opiaty).

Leki zwiotczające mięśnie i benzodiazepiny – zwiększone osłabienie mięśni (ryzyko upadku).

Leki na nadciśnienie – gwałtowny spadek wartości aż do ponownego użycia marihuany.

Leki przeciwcholinergiczne – leki przeciwdepresyjne, leki przeciwhistaminowe: zwiększenie szansy na zaburzenia rytmu serca.

SSRI – wzrost poziomu serotoniny i ryzyko manii.

Farmakokinetyczne interakcje

Więcej interakcji

Inne typy interakcji zaraportowane w literaturze naukowej, ale nie ma szczegółowych informacji na ich podstawie:

Leki zwiększające popęd seksualny – zwiększone ryzyko zawału serca.

Antybiotyki w leczeniu infekcji skórnych – Poseidin.

Leki na HIV.

Preparaty amfetaminowe lub ich pochodne – preparaty stosowane podczas odchudzania, do polepszenia uwagi i koncentracji, a nawet w leczeniu stomatologicznym (adrenalina jest czasami stosowana jako znieczulenie) – podnoszą ciśnienie krwi i tętno.

Leki zawierające dziurawiec (Remotiv).

Antykoagulanty zawierające Warfarynę (Coumadin) – wzrost wartości INR.

Wysokodawkowe produkty CBD

Zasadniczo  w literaturze niewiele jest dostępnych raportów o skutkach ubocznych powodowanych zażywaniem produktów z CBD. Poniżej zaprezentowane są potencjalne zjawiska wynikające z mechanizmu analizy działania i w chwili obecnej nie zostały jeszcze wystarczająco zbadane w kontrolowanych badaniach:

Wysokie dawki mogą powodować lub tłumić aktywność immunologiczną.

Używaj ostrożnie u pacjentów z osłabionym układem odpornościowym.

Używaj ostrożnie u pacjentów, którzy są w trakcie przeszczepiania narządów.